Жил:  
Төслийн тайлан

Төслийн тайлан

Боловсролын Хөтөлбөр

Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь (2012-2017) төслийн тайлан

Татах
Сайн туршлагын эмхэтгэл 2017

Сайн туршлагын эмхэтгэл 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь (2012-2017) төслийн сайн туршлагуудын эмхэтгэл

Татах
Хүүхдийн унших чадварыг сайжруулахад нийт эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага.

Хүүхдийн унших чадварыг сайжруулахад нийт эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага.

Боловсролын Хөтөлбөр

Хүүхдийн унших чадварыг сайжруулахад нийт эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага.

Татах
Үйл ажиллагааны товч мэдээлэл

Үйл ажиллагааны товч мэдээлэл

Боловсролын Хөтөлбөр

"Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь төсөл" - Үйл ажиллагааны товч мэдээлэл - 2016 оны III улирал

Татах
Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал

Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал (гарын авлага) 2017

Татах
Гамшигт бэлэн байцгаая!

Гамшигт бэлэн байцгаая!

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Гамшигт бэлэн байх нь - постер

Татах
Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж - Багц материал

Татах
Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

“ЗУДАД НЭРВЭГДСЭН МАЛЧДЫН ХҮҮХДҮҮДЭД БОЛОВСРОЛЫН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ, СУРГУУЛЬД ТҮШИГЛЭН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ” төсөл

Татах
Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслах зөвлөмж

Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслах зөвлөмж

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслах зөвлөмж (багш нарт зориулав)

Татах
Сэтгэл зүйн анхны тусламж

Сэтгэл зүйн анхны тусламж

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Хүүхдэд сэтгэл зүйн анхны тусламж үзүүлэх сургалтын хөтөлбөр 2013

Татах
Сэтгэл зүйн анхны тусламж

Сэтгэл зүйн анхны тусламж

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Хүүхдэд сэтгэл зүйн анхны тусламж үзүүлэх нь

Татах
Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага 2017

Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага 2017

Татах
Эцэг Эх - Багштай харилцах дэвтэр 2017

Эцэг Эх - Багштай харилцах дэвтэр 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Эцэг Эх - Багштай харилцах дэвтэр 2017

Татах
Эцэг Эх - Багштай харилцах дэвтэртэй ажиллах арга зүй сургалтын модуль 2017

Эцэг Эх - Багштай харилцах дэвтэртэй ажиллах арга зүй сургалтын модуль 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Эцэг Эх - Багштай харилцах дэвтэртэй ажиллах арга зүй сургалтын модуль 2017

Татах
Сургууль эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Сургууль эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Сургууль эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Татах
Хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулах арга зүй 2017

Хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулах арга зүй 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулах арга зүй 2017

Татах
Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал (гарын авлага) 2017

Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал (гарын авлага) 2017

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Гамшиг, онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал (гарын авлага) 2017

Татах
Гамшигт бэлэн байх нь - зурагт хуудас

Гамшигт бэлэн байх нь - зурагт хуудас

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Гамшигт бэлэн байх нь - зурагт хуудас

Татах
Онцгой байдал дахь хүүхэд хамгаалал

Онцгой байдал дахь хүүхэд хамгаалал

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Онцгой байдал дахь хүүхэд хамгаалал - 2007

Татах
Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдлийг бууруулах зөвлөмж 2016

Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдлийг бууруулах зөвлөмж 2016

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдлийг бууруулах зөвлөмж 2016

Татах
Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж (багш нарт)

Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж (багш нарт)

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж (багш нарт зориулав) 2016

Татах
Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслах зөвлөмж (багш нарт)

Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслах зөвлөмж (багш нарт)

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслах зөвлөмж (багш нарт) 2016

Татах
Хүүхдэд сэтгэл зүйн анхны тусламж үзүүлэх сургалтын хөтөлбөр

Хүүхдэд сэтгэл зүйн анхны тусламж үзүүлэх сургалтын хөтөлбөр

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Хүүхдэд сэтгэл зүйн анхны тусламж үзүүлэх сургалтын хөтөлбөр 2013

Татах
Хамтарсан багийн гишүүдэд зориулсан гарын авлага

Хамтарсан багийн гишүүдэд зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хамтарсан багийн гишүүдэд зориулсан гарын авлага

Татах
Засаг дарга, ИТХ гишүүдэд

Засаг дарга, ИТХ гишүүдэд

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Засаг дарга, ИТХ гишүүдэд

Татах
Нийгмийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Нийгмийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Нийгмийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Татах
Сургуулийн нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага

Сургуулийн нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Сургуулийн нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага

Татах
Цагдаагийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Цагдаагийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Цагдаагийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Татах
Өрхийн эмч нарт зориулсан гарын авлага

Өрхийн эмч нарт зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Өрхийн эмч нарт зориулсан гарын авлага

Татах
Халамжийн нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага

Халамжийн нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Халамжийн нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага

Татах
Хэсгийн ахлагч нарт зориулсан гарын авлага

Хэсгийн ахлагч нарт зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хэсгийн ахлагч нарт зориулсан гарын авлага

Татах
Төрийн бус байгууллагад зориулсан гарын авлага

Төрийн бус байгууллагад зориулсан гарын авлага

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Төрийн бус байгууллагад зориулсан гарын авлага

Татах
Хорооны нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал

Хорооны нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хорооны нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал

Татах
Хүүхэд Хамгааллын Аргазүйн Төв - танилцуулга

Хүүхэд Хамгааллын Аргазүйн Төв - танилцуулга

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Хүүхэд Хамгааллын Аргазүйн Төв - танилцуулга

Татах
ТББ-ын сүлжээдээс НҮБ-ын хүүхдийн эрхийн хороонд илгээх илтгэл 2015

ТББ-ын сүлжээдээс НҮБ-ын хүүхдийн эрхийн хороонд илгээх илтгэл 2015

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Тухай Конвенцийн хэрэгжилтийн талаар Монгол улсын тавдугаар тайлан Илтгэлтэй холбогдуулан Төрийн бус байгууллагын сүлжээдээс НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээх илтгэл

Татах
НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээх Хүүхдийн илтгэл 2015

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээх Хүүхдийн илтгэл 2015

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Тухай Конвенцийн хэрэгжилтийн талаар Монгол улсын тавдугаар тайлан илтгэлтэй холбогдуулан хүүхдүүдээс НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн Хороонд илгээх илтгэл

Татах
Өсвөр үеийнхний дуу хоолой - Судалгааны тайлан

Өсвөр үеийнхний дуу хоолой - Судалгааны тайлан

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Өсвөр үеийнхний дуу хоолой - Судалгааны тайлан 2017

Татах
Нийгэмшүүлэх цирк - сургалтын хөтөлбөр 2015

Нийгэмшүүлэх цирк - сургалтын хөтөлбөр 2015

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Нийгэмшүүлэх цирк - сургалтын хөтөлбөр 2015

Татах
Нийгэмшүүлэх дасгал, тоглоом

Нийгэмшүүлэх дасгал, тоглоом

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Нийгэмшүүлэх дасгал, тоглоом

Татах
Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Нэгдүгээр хэсэг

Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Нэгдүгээр хэсэг

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Нэгдүгээр хэсэг

Татах
Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Хоёрдугаар хэсэг

Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Хоёрдугаар хэсэг

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Нийгэмшүүлэх циркийн суурь сургалт - Хоёрдугаар хэсэг

Татах
2016 оны жилийн тайлан

2016 оны жилийн тайлан

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2016 онд хийсэн ажлууд

Татах
2016 оны жилийн тайлан

2016 оны жилийн тайлан

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2016 онд хийсэн ажилтай танилцана уу!

Татах
Малчдын хүүхдүүдийн боловсролыг дэмжих төслийн эцсийн үнэлгээний тайлан

Малчдын хүүхдүүдийн боловсролыг дэмжих төслийн эцсийн үнэлгээний тайлан

Боловсролын Хөтөлбөр

“Алслагдсан Хөдөөгийн Малчдын Хүүхдүүдийн Бага Боловсролын Үр Дүнг Сайжруулах нь” төслийн эцсийн үнэлгээний тайлан 2017 он

Татах
Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдээ хэрхэн дэмжих вэ? - Сайн туршлагын эмхэтгэл 2018

Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдээ хэрхэн дэмжих вэ? - Сайн туршлагын эмхэтгэл 2018

Боловсролын Хөтөлбөр

Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийн явцад сургуулийн хамт олон, багш нар болон эцэг эхчүүдийн санаачилгаар бий болсон хүүхдүүдийн сургуульд дасан зохицох болон суралцах чадварыг сайжруулах шинэлэг арга барил, туршлагууд

Татах
Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдээ хэрхэн дэмжих вэ? Сайн туршлагын эмхэтгэл 2018

Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдээ хэрхэн дэмжих вэ? Сайн туршлагын эмхэтгэл 2018

Боловсролын Хөтөлбөр

"Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийн явцад сургуулийн хамт олон, багш нар болон эцэг эхчүүдийн санаачилгаар бий болсон хүүхдүүдийн сургуульд дасан зохицох болон суралцах чадварыг сайжруулах шинэлэг арга барил, туршлагууд

Татах
Сургуулиудын туршлага солилцох уулзалт

Сургуулиудын туршлага солилцох уулзалт

Боловсролын Хөтөлбөр

Хүүхдийг Ивээх Сангаас 2015-2018 онд хэрэгжүүлсэн “Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийн сайн туршлага солилцох уулзалт 2018.03.06-д болно.

Татах
Төслийн хаалтын хурал

Төслийн хаалтын хурал

Ерөнхий мэдээлэл

Төслийн хаалтын хурал

Татах
2017 оны жилийн тайлан

2017 оны жилийн тайлан

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2017 оны жилийн тайлан

Татах
Нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж 2017

Нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж 2017

Татах
Нэгдүгээр ангийн сурагчдын дасан зохицох, суралцах чадварыг дэмжих нь 2017

Нэгдүгээр ангийн сурагчдын дасан зохицох, суралцах чадварыг дэмжих нь 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Нэгдүгээр ангийн сурагчдын дасан зохицох, суралцах чадварыг дэмжих нь 2017

Татах
Сургууль Эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Сургууль Эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Боловсролын Хөтөлбөр

Сургууль Эцэг эхтэй хамтран ажиллах сургалтын модуль 2017

Татах
Төслийн туслах ажилтан - Өвөрхангай аймаг

Төслийн туслах ажилтан - Өвөрхангай аймаг

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сан нь Японы Гадаад хэргийн яамны санхүүжилттэйгээр 3 жилийн хугацаанд хэрэгжих "Монгол улсад хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Өвөрхангай аймагт ажиллах төслийн туслах ажилтны ажлын байр зарлаж байна

Татах
Төслийн туслах ажилтан - Ховд аймаг

Төслийн туслах ажилтан - Ховд аймаг

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сан нь Японы Гадаад хэргийн яамны санхүүжилттэйгээр 3 жилийн хугацаанд хэрэгжих "Монгол улсад хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Ховд аймагт ажиллах төслийн туслах ажилтны ажлын байр зарлаж байна

Татах
“Нийгэмшүүлэх Цирк” сургалт болно

“Нийгэмшүүлэх Цирк” сургалт болно

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

ХҮНД НӨХЦӨЛ ДЭХ ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДТАЙ АЖИЛЛАХ ДАСГАЛЖУУЛАГЧ, БАГШ НАРЫГ “НИЙГЭМШҮҮЛЭХ ЦИРК”-ЭЭР ДАМЖУУЛАН БЭЛТГЭЖ БАЙНА

Татах
Зөвлөх үйлчилгээний урилга

Зөвлөх үйлчилгээний урилга

Ерөнхий мэдээлэл

“Монгол улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь” төслийн суурь судалгааг хийж гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний багийг сонгон шалгаруулах гэж байгаа тул сонирхсон этгээд техникийн болон үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Татах
Олон зориулалтаар ашиглагдах загвар дотуур байр - 2018

Олон зориулалтаар ашиглагдах загвар дотуур байр - 2018

Хүүхдийн Ядуурлыг Бууруулах Хөтөлбөр

Хүүхдийг Ивээх Сан хүүхдэд ээлтэй, хөгжих, төлөвших, хамгаалагдах орчин бүрэнд хангагдсан, олон зориулалтаар ашиглах бололцоо бүхий дотуур байрны загвар гаргаснаа 2018 онд танилцууллаа.

Татах
Ариун цэврийн өрөө яагаад хүүхэд, багшид ээлтэй байх ёстой вэ? 2014 он

Ариун цэврийн өрөө яагаад хүүхэд, багшид ээлтэй байх ёстой вэ? 2014 он

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Японы Гадаад Хэргийн Яамны санхүүжилтээр Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2011-2014 онд хэрэгжүүлсэн "Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг" төсөлд хамрагдсан цэцэрлэгүүдэд ариун цэврийн өрөөг "хүүхдэд ээлтэй" болгоход баримтлах зарчим, жишиг загварыг гарган туршив.

Татах
Хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн өрөө байгуулах зөмлөмж 2014

Хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн өрөө байгуулах зөмлөмж 2014

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Японы Гадаад Хэргийн Яамны санхүүжилтээр Хүүхдийг Ивээх Сангийн 2011-2014 онд хэрэгжүүлсэн "Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг" төсөлд хамрагдсан цэцэрлэгүүдэд ариун цэврийн өрөөг "хүүхдэд ээлтэй" болгоход баримтлах зарчим, жишиг загварыг гарган туршив.

Татах
Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга

Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хүмүүжлийн эерэг арга гэж юу вэ?

Татах
Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ

Хүүхэд Хамгааллын Хөтөлбөр

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ гэж ямар үйлчилгээг хэлдэг вэ?

Татах
Хүүхдийн Аюулгүй Байдлыг Хангах Бодлого

Хүүхдийн Аюулгүй Байдлыг Хангах Бодлого

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сангийн ажилтнууд, түншлэгчид, бусад төлөөлөгчид хүүхэдтэй зүй бус харьцах бүх хэлбэр болон бэлгийн мөлжлөгийг үл тэвчих хандлагыг баримталдаг.

Татах
Хүүхэд насны төгсгөл тайлан 2018

Хүүхэд насны төгсгөл тайлан 2018

Ерөнхий мэдээлэл

Хүүхдийг Ивээх Сангийн жил тутам хийдэг "ХҮҮХЭД НАСНЫ ТӨГСГӨЛ 2018" тайлан бэлэн боллоо. Тайланд хүүхэд аль улс оронд илүү аюулгүй тайван байгааг үнэлж, хүүхэд насыг хэрхэн “хулгайлж” буй үзүүлэлтээр нь эрэмблэн 175 улс орныг жагсаасан байна. Монгол улс хүүхэд насыг "ХУЛГАЙЛСАН" үзүүлэлтээрээ хэд дугаарт байна вэ?

Татах
Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 1

Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 1

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд

Татах
Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 2

Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 2

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхдэд хүндэтгэлтэй, оролцоог хангасан орчин бүрдүүлснийг үнэлж хэмжих тухай гарын авлага

Татах
Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 3

Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 3

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхдийн оролцооны цар хүрээ, чанар, үр дүнг хэрхэн хэмжих вэ?

Татах
Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 4

Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 4

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхдийн оролцоонд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх 10 алхамт заавар

Татах
Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 5

Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 5

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхдийн Оролцоог Хянаж Үнэлэх Тоглоомын Арга Хэрэгслүүд

Татах
Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 6

Хүүхдийн оролцоог дүгнэх хяналт, Шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүд товхимол 6

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхэд залуусын туршлага, зөвлөмж зөвлөгөөнүүд

Татах
Хүүхдийн оролцоо гэж юу вэ? гарын авлага

Хүүхдийн оролцоо гэж юу вэ? гарын авлага

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхдийн оролцоо гэж юу болох, оролцооны арга замууд, оролцоог аюулгүй бөгөөд үр ашигтай болгох арга зам зөвлөмжүүдийг Хүүхдийг Ивээх Сан танилцуулж байна.

Татах
Хүүхдийн төлөөх төсөв

Хүүхдийн төлөөх төсөв

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Хүүхдийг Ивээх Сангаас хүмүүнлэг, ардчилсан нийгмийн ирээдүйн идэвхтэй гишүүд - хүүхдүүд та бүхнийхээ мэдлэгт хувь нэмэр оруулахаар нэгэн чухал мэдээллийг “Хүүхдийн төлөөх төсөв” хэмээх энэхүү зурагт гарын авлагаар багцлан хүргэж байна.

Татах
Үерийн үзүүлсэн нөлөө 2018

Үерийн үзүүлсэн нөлөө 2018

Хүмүүнлэгийн Тусламжийн Хөтөлбөр

Боловсролын салбарт үерийн үзүүлсэн нөлөөг үнэлэх түргэвчилсэн үнэлгээний тайлан 2018 оны наймдугаар сар

Татах
Өсвөр үеийнхний дуу хоолой-2 судалгааны тайлан

Өсвөр үеийнхний дуу хоолой-2 судалгааны тайлан

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

Өсвөр насныхны тэгш гараа, боломжийн талаарх ойлголт, байр суурийг сонсох нь шударга байдлыг дэмжих, сайжруулахад чухал ач холбогдолтой тул Хүүхдийг Ивээх Сан нь өсвөр үеийнхний төлөөлөл болон Транспаренси Интернэйшнл байгууллагатай хамтран “Өсвөр үеийнхний дуу хоолой – 2: Шударга ёс, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил” судалгааг 2017-2018 онд гүйцэтгэв.

Татах
Монгол Улс дахь Хүүхдийн Эрхийн Нөхцөл Байдлын Үнэлгээ 2018

Монгол Улс дахь Хүүхдийн Эрхийн Нөхцөл Байдлын Үнэлгээ 2018

Ерөнхий мэдээлэл

Монгол Улс дахь Хүүхдийн Эрхийн Нөхцөл Байдлын Үнэлгээ 2018

Татах
Хүүхдийг Ивээх Сан - 20 жилийн тайлан

Хүүхдийг Ивээх Сан - 20 жилийн тайлан

Ерөнхий мэдээлэл

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулсан 20 жилийн хугацаанд (1994-2014) Хүүхдийг Ивээх Сангаас Монголын хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө хийсэн үйлс, хуримтлуулсан туршлага, ололт амжилт, оруулсан хувь нэмрийг эргэн дүгнэж, тоймлон хүргэж байна.

Татах
НЭХБ - 2 төсөл - Төсөл хэрэгжүүлэгчдийн чиг үүргийн хүрээ

НЭХБ - 2 төсөл - Төсөл хэрэгжүүлэгчдийн чиг үүргийн хүрээ

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

“Монгол Улсад Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төслийн 2-р үе шат: Төсөл хэрэгжүүлэгчдийн чиг үүргийн хүрээ

Татах
НЭХБ-2 төсөл - Өргөдөл, гомдлын механизм

НЭХБ-2 төсөл - Өргөдөл, гомдлын механизм

Хүүхдийн Эрхийн Засаглал

НЭХБ-2 төслийг удирдан, хэрэгжүүлж буй Хүүхдийг Ивээх Сан нь дараах өргөдөл, гомдлыг хүлээж авах, шийдвэрлэх процессийг ашиглана.

Татах