“Монгол Улсад Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь”             төслийн II үе шат эхэллээ

“Монгол Улсад Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төслийн II үе шат эхэллээ

Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг, Дэлхийн Банкны хамтарсан санхүүжилтээр 10 аймаг, нийслэл хотын 3 дүүрэгт хэрэгжиж буй “Монгол Улсад Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хоёрдугаар үе шатыг Хүүхдийг Ивээх Сан удирдаж байна.

Өвөрхангай аймагт Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эхийн холбоо байгуулах талаар зөвлөлдлөө

Өвөрхангай аймагт Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эхийн холбоо байгуулах талаар зөвлөлдлөө

Өвөрхангай аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхийн холбоо байгуулах талаар оролцогчид мэдлэгтэй болж, холбоо байгуулах хүсэлтийг Монголын Эцэг эхийн холбоонд явуулах бэлтгэл хангагдсан байна.

Үерт өртсөн нутгуудад сэтгэл зүйн анхны тусламжийн сургалт зохион байгууллаа

Үерт өртсөн нутгуудад сэтгэл зүйн анхны тусламжийн сургалт зохион байгууллаа

#ХүүхдийгИвээхСан үерт өртсөн гэр бүл, хүүхдүүдтэй хамгийн ойр ажилладаг байгууллагын ажилтнуудад зориулан “Сэтгэл зүйн анхны тусламж”-ийн сургалтыг боловсролын кластерын гишүүн байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа.

ХҮҮХЭД НАСНЫ ТӨГСГӨЛ - 2018 тайлангаа танилцуулж байна

ХҮҮХЭД НАСНЫ ТӨГСГӨЛ - 2018 тайлангаа танилцуулж байна

Хүүхдийг Ивээх Сан “Ялгаварлан гадуурхалтын олон тал" буюу "ХҮҮХЭД НАСНЫ ТӨГСГӨЛ" тайлангаа дэлхий нийтэд дэлгэж байна. Хүүхэд насыг “хулгайлсан” үзүүлэлтээрээ монгол улс дэлхийн 175 улс орноос 71-т орж байна.

Хамтарсан баг хэрхэн, яаж ажиллавал үр дүнд хүрэх загварыг тодорхойллоо

Хамтарсан баг хэрхэн, яаж ажиллавал үр дүнд хүрэх загварыг тодорхойллоо

2015-2018 онд Улаанбаатар хотын 6 хороо, Архангай аймгийн 3 суманд хэрэгжсэн “Монгол Улсад хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төсөл үр дүнгээ хэлэлцлээ.

Хүүхдийн эрхийн төлөөх нөлөөлөл, мэдээлэл харилцааны сургалт хийлээ

Хүүхдийн эрхийн төлөөх нөлөөлөл, мэдээлэл харилцааны сургалт хийлээ

Хүүхдийг Ивээх Сангаас “Хүүхдийн Эрхийн төлөөх Нөлөөлөл, Мэдээлэл Харилцаа”-ны сургалтыг сэтгүүлчид болон хамтран ажилладаг ТББ-уудад зохион байгууллаа.

Хамтарсан багийнхан баялаг туршлага хуримтлуулжээ

Хамтарсан багийнхан баялаг туршлага хуримтлуулжээ

Хүүхдийг Ивээх Сангийн хамтарсан багийг чадавхижуулах төсөлд хамрагдаж байгаа хамтарсан багийн гишүүд мэргэжлийн туршлага солилцож, сайн туршлагуудаа хуваалцлаа. Мөн нөхөрсөг гар бөмбөгийн тэмцээн ч зохион байгуулж амжив.